REGULAMIN PROMOCJI BLACK FRIDAY W HUAWEI APPGALLERY

1. Postanowienia ogólne

Przystępując do promocji wyrażasz zgodę i akceptujesz wszystkie warunki zawarte w tym Regulaminie.

2. Organizator promocji

Organizatorem promocji pod nazwą „Odkrywaj i wygrywaj” dalej: („Promocja”) jest Aspiegel Public Limited Company („Aspiegel”), spółka zarejestrowana w Irlandii, z siedzibą pod adresem: First Floor, Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Dublin 4, D04 W9H6, Irlandia. Aspiegel jest częścią grupy spółek Huawei.

3. Terytorium promocji

Polska

4. Czas trwania promocji

Promocja rozpoczyna się 16.11.2020 roku i kończy 02.12.2020 roku.

5. Strona konkursowa

Promocja ogłoszona i organizowana jest za pośrednictwem Strony konkursowej („Strona konkursowa”).

6. Uczestnictwo w promocji

6.1 Uczestnictwo w Promocji ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

6.2 Aby wziąć udział w Promocji należy wejść na Stronę konkursową poprzez kanały takie jak: posty w mediach społecznościowych, artykuły prasowe, bannery reklamowe, powiadomienia push oraz bannery w aplikacji HUAWEI AppGallery. Po wejściu na Stronę konkursową należy pobrać 4 wybrane aplikacje z listy na Stronie konkursowej (lista dostępna w punkcie 6.5).

6.3 Każdy użytkownik, który pobierze 4 wybrane aplikacje ze Strony konkursowej może odebrać 1 dostępny voucher od naszych partnerów.

6.4 Każdy użytkownik może odebrać tylko 1 voucher od danego partnera, a maksymalnie może odebrać do 5 voucherów, po 1 od każdego partnera (za pobranie 20 aplikacji).

6.5 Aplikacje można pobrać bezpłatnie.

6.6 Aplikacje, które biorą udział w promocji:


- Pizza Hut
- Skycash
- Legimi - ebooki bez limitów
- Empik Photo
- TIDAL
- x-kom – inteligentny wybór
- Poczta o2
- TVP VOD
- OLX
- Rossmann
- Diet & Training by Ann
- enel-med
- TVN24 GO
- Wulkanowy dzienniczek
- bonprix–módaanakupovanie
- Obrazkowo
- Drink Water Reminder: Water Tracker & Alarm
- Joom
- Allegro
- Pyszne.pl
- LUX MED Patient Portal
- TVN24
- Aliexpress
- Weather & Radar
- mPay mobile payments
- Okazjum
- Windy.com
- Viber
- cda.pl
- nc+ Go
- Veturilo
- Sport.pl LIVE
- English-Polish Dictionary
- Mój Tauron
- Domodi - zakupy, moda i wyprzedaże
- PLAY NOW
- Picsart
- Castorama sklep budowlano-remontowy
- Snapchat
- Fooder

7. Nagrody

7.1 Przystępując do Promocji użytkownik ma szansę na odebranie jednej z poniższych nagród:

- Voucher od SkyCash o wartości 10zł. Aby wykorzystać voucher na zasilenie Portmonetki SkyCash, należy na ekranie głównym aplikacji nacisnąć przycisk „Zasil”, a następnie wybrać metodę zasilenia – „Kod promocyjny”. W tym miejscu należy wpisać kod vouchera, składający się z ciągu liter i cyfr, po czym zostanie on aktywowany. Kod może być wykorzystany przez użytkownika SkyCash jednorazowo. W przypadku próby wykorzystania więcej niż jednego vouchera wobec jednego konta SkyCash, kolejne vouchery nie będą przez SkyCash uznawane. Szczegółowy regulamin vouchera SkyCash znajduje się na: https://www.skycash.com/regulamin/ . Voucher ważny do: 31.10.2021 r.

- Voucher od Pizza Hut: 5 zł zniżki na zamówienie w dostawie i na wynos przy zamówieniu za minimum 34 zł. Aby skorzystać z vouchera należy pobrać aplikację Pizza Hut z AppGallery, zapisać kod, skompletować swoje zamówienie za min. 34,00 zł, na podsumowaniu koszyka wprowadzić kod promocyjny. Voucher ważny do: 12.12.2020.

- Voucher do aplikacji Empik Foto polega na obniżeniu kwoty zamówienia o 24%. Promocja nie łączy się z pozostałymi promocjami cennikowymi ani kodowymi. Otrzymany w akcji promocyjnej voucher jest jednorazowy, obowiązujący jedynie w aplikacji i nie może zostać wymieniony na równowartość pieniężną. Szczegółowy regulamin Empik Foto dostępny na: empikfoto.pl/regulamin . Aby wykorzystać voucher, należy pobrać aplikację Empik Foto. Kod rabatowy będzie możliwy do zrealizowania na etapie koszyka. W koszyku znajduje się miejsce na wprowadzenie odpowiedniego kodu rabatowego („Zrealizuj kod rabatowy”), oraz zatwierdzenia go przyciskiem. Po spełnieniu warunków promocji i zatwierdzeniu kodu rabat naliczy się automatycznie. Kody w akcji promocyjnej zachowują ważność do 7.12.2020 g. 23:59. Regulamin Empik Foto dostępny pod adresem: https://www.empikfoto.pl/regulamin oraz polityka prywatności https://www.empikfoto.pl/polityka-prywatnosci

- Voucher od Legimi na 30 dni darmowego dostępu do serwisu Legimi, subskrypcję można aktywować na 4 różnych urządzeniach (smartfon, tablet, komputer i e-czytnik). Wartość vouchera to 39,99 PLN (z VAT). Voucher ważny do: 12.12.2020. Aby wykorzystać voucher, należy:

- Wejść na www.legimi.pl/huawei

- Wpisać posiadany kod

- Wybrać docelowy plan subskrypcyjny (nie wiąże się z tym żadna opłata)

- Zarejestrować się (lub zalogować) w Legimi

- Podać numer karty płatniczej lub konta PayPal (jeśli zechcesz kontynuować korzystanie z Legimi po 30 dniach darmowego dostępu, po tym czasie automatycznie rozpoczniesz pierwszy miesiąc rozliczeniowy)

- W czasie trwania okresu próbnego można zrezygnować w dowolnym momencie, ale wtedy dostęp do książek automatycznie zostanie anulowany.

- Jeżeli przed zakończeniem 30 dnia okresu próbnego nie zostanie zakończona subskrypcja, zostanie pobrana 1. comiesięczna opłata. Stawka jest uzależniona od pakietu abonamentowego, który został wybrany w momencie aktywacji abonamentu (ceny dostępne na: https://www.legimi.pl/cennik/ )

- Rezygnacji można dokonać w zakładce „Ustawienia” po zalogowaniu się na konto Legimi na stronie.

- Voucher od TIDAL na 6 miesięcy darmowego dostępu do pakietu TIDAL HiFi o wartości ok. 240 zł (z VAT). Aby wykorzystać voucher należy:

- Wejść na stronę: http://tidal.com/redeem i wpisać swó kod.

- Każdy uczestnik jest uprawniony do otrzymania jednego kuponu na subskrypcje serwisu muzycznego.

- Kuponów nie można przenosić ani wymieniać na gotówkę.

- Kod kuponu można wykorzystać wyłacznie na oficjalnej stronie internetowej TIDAL: http://tidal.com/redeem.

- Kuponu nie można zastosować do poprzednich subskrypcji złożonych w TIDAL. Kupon jest nieważny, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia już subskrybuje usługi TIDAL.

- Voucher ważny do: 31.12.2020.

Dodatkowe warunki:

- Po upływie końca oferty użytkownik zostanie zapytany o podanie karty kredytowej celem przedłużenia dostępu do pakietu. Jeśli wybierze „nie”, dostęp zostanie automatycznie anulowany. Jeśli wybierze „tak”, będzie poproszony o wprowadzenie numeru karty kredytowej. Opłata po końcu oferty zgodnie z obowiązującym cennikiem , tj. 39.99 zł miesięcznie.

- Po zakończeniu darmowego dostępu vouchery automatycznie ulegną wygaśnienięciu.

7.2 Wszystkie vouchery podlegają ich warunkom użytkowania

7.3 Vouchery będą dostępne do wyczerpania zapasów.

- Skycash: 5000 sztuk

- Pizza Hut: 1000 sztuk

- Empik Foto: 5000 sztuk

- Legimi: 2000 sztuk

- TIDAL: 17000 sztuk

7.4 Vouchery będą dostępne do wyczerpania zapasów.

7.5 Całkowita pula nagród to 30,000.

7.6 Jeżeli przed rozpoczęciem kampanii użytkownik miał zainstalowane aplikacje z wybranej listy, użytkownikowi nie przysługuje prawo do odbioru nagrody. Należy zainstalować 4 wcześniej niezainstalowane aplikacje. Odinstalowanie i zainstalowanie tych samych aplikacji podczas kampanii nie będzie dawało użytkownikowi prawa do skorzystania z promocji.

7.7 Użytkownik zostanie powiadomiony o otrzymaniu vouchera w wiadomości ‘pop-up’ od razu po pobraniu 4 aplikacji oraz kliknięciu w ikonę vouchera na Stronie konkursowej.

7.8 Voucher jest dostępny w HUAWEI AppGallery w zakładce „Ja” > „Nagrody” > “Inne”. Użytkownik może odebrać voucher z zakładki „Nagrody” w HUAWEI AppGallery do momentu upływu jego daty ważności. Jeżeli użytkownik nie odbierze vouchera w okresie jego ważności, straci możliwość jego odebrania i wykorzystania.

7.9 Użytkownikowi nie przysługuje prawo zamiany nagrody, w tym wymiany vouchera na ekwiwalent pieniężny. Użytkownik nie może też sprzedać otrzymanego vouchera.

8. Dodatkowe warunki

8.1 Aby przystąpić do Promocji, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat.

8.2 W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie ich organów zarządzających, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.

8.3 Aspiegel zastrzega sobie prawo do unieważnienia, zawieszenia, odwołania, lub zmiany Promocji, jeśli uzna to za konieczne.

8.4 Aspiegel (w tym spółki zależne Huawei) i jego pracownicy lub dystrybutorzy w żadnym wypadku nie będą odpowiedzialni za zrekompensowanie lub przyjęcie jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty lub szkody, urazy osobiste lub śmierć, które mogłyby nastąpić w wyniku przystąpienia do Promocji lub przyjęcia nagrody; i/lub (b) w sprawach związanych z korzystaniem z nagrody, także przez osoby trzecie. Ustawowe prawa użytkownika nie są naruszone.

8.5 Przystępując do Promocji, użytkownik zapewnia i oświadcza ninejszym, że nie wyrządzi szkody Organizatorowi (lub swojemu dostawcy mediów społecznościowych) i nie obciąży go odpowiedzialnością, która wynikałaby z przystąpienia do Promocji. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana lub administrowana przez, lub powiązana z dostawcą mediów społecznościowych, z których korzysta użytkownik.

8.6 Aspiegel przetwarza i wykorzystuje wszelkie dane osobowe dostarczone przez uczestników do celów tej Promocji zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami lokalnymi i unijnymi ogólnymi przepisami o ochronie danych (GDPR). W zakresie, w jakim dostarczysz jakiekolwiek dane osobowe, będą one przetwarzane wyłącznie w zgodnych z prawem celach bezpośrednio związanych z tą Promocją, w tym nie tylko w sprawach administracyjnych, ale także w celu ułatwienia zarządzaniem i organizacją tej Promocji, jak również dostarczenia nagrody do zwycięzcy. Takie dostarczenie nagród wymaga od nas przetworzenia informacji zawartych w ID HUAWEI użytkownika. Wszelkie dane osobowe dostarczone przez uczestników w związku z Promocją są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zakończenia Promocji. Podczas korzystania z usług Aspiegel, takich jak HUAWEI AppGallery, dane osobowe są przetwarzane zgodnie z odpowiednim oświadczeniem o ochronie prywatności.

8.7 Niniejsza Promocja oraz warunki podlegają przepisom prawa irlandzkiego i jego interpretacji. Nie ma to wpływu na obowiązkowe, ustawowe prawa konsumenta wynikające z lokalnego prawa.

8.8 Ten dokument może być przetłumaczony na wiele języków. W przypadku konfliktu między wersją niniejszego dokumentu w języku polskim, a jakimkolwiek tłumaczeniem, wersja w języku angielskim ma pierwszeństwo.

8.9 Za wszelkie należne podatki (w tym podatek dochodowy od osób fizycznych), które mają zastosowanie w wyniku przyznania lub otrzymania nagrody, odpowiedzialność ponosi zwycięzca nagrody. W przypadku wniesienia roszczenia przeciwko Aspiegel z tytułu takich podatków, zwycięzca nagrody zwolni Aspiegel z odpowiedzialności za jakąkolwiek odpowiedzialność za takie kwoty i niezwłocznie przekaże Aspiegel takie kwoty wraz z naliczonymi karami i odsetkami.